בסיס + מוסדי

 
 


מפרט דלת בטחונית בסיס

מפרט דלת מוסדית
מפרט דלת אש מתוצרת דלתות ירושלים תקן 1212