072-3262533
 
 
 
 
 
 
 
דלתות ירושלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דלתות מעוצבות דו כנפיות

 
 
 
 
סלבדור דו כנפיתסלבדור דו כנפית
אביר דו כנפיותאביר דו כנפיות
פסגות דו כנפיתפסגות דו כנפית
דלת כפולה בלגידלת כפולה בלגי
דו כנפי פסגות קצרדו כנפי פסגות קצר
דו כנפית פסגות ארוךדו כנפית פסגות ארוך
מירון דו כנפיתמירון דו כנפית
דו כנפי עידודו כנפי עידו
דו כנפי טליהדו כנפי טליה
דו כנפי אביר 3 דו כנפי אביר 3
גו כנפי פסגות קצר חלון סמטריגו כנפי פסגות קצר חלון סמטרי
דו כנפי לילךדו כנפי לילך
דלת דו כנפית עיצוב מיוחדדלת דו כנפית עיצוב מיוחד
דלת דו כנפית עידןדלת דו כנפית עידן
דלת דו כנפית שחרדלת דו כנפית שחר
דו כנפית תאנהדו כנפית תאנה
דו כנפית פסגותדו כנפית פסגות
דו כנפית תבורדו כנפית תבור
דו כנפית עידן דו כנפית עידן
עידן 2 פרחים דו כנפיתעידן 2 פרחים דו כנפית
דו כנפי גפןדו כנפי גפן
דלת דו כנפית לילך קשתיתדלת דו כנפית לילך קשתית
דו כנפי כרמל - מרוקאידו כנפי כרמל - מרוקאי