072-3262533
 
 
 
 
 
 
 
דלתות ירושלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דלת נגד ירי דלת נגד ירי
דלת נגד ירי לאחר ביצוע ירידלת נגד ירי לאחר ביצוע ירי
בדיקה לאחר ירי חדירת קליעיםבדיקה לאחר ירי חדירת קליעים
צד הדלת השני קליעים לא חדרוצד הדלת השני קליעים לא חדרו