072-3262533
 
 
 
 
 
 
 
דלתות ירושלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ליבות, אריחים וחלונות

 
חלון נפתח בשילוב זכוכית בטחוןחלון נפתח בשילוב זכוכית בטחון
חלון נפתחחלון נפתח
חלון סורג נפחות שחרחלון סורג נפחות שחר
חלון סורג נפחות אגםחלון סורג נפחות אגם
חלון סורג עגון 16 מלא בטחוניחלון סורג עגון 16 מלא בטחוני
בלגי מדורגבלגי מדורג
וטרינות צדוטרינות צד
חלון בר סורג מלא 16 ממ בטחוניחלון בר סורג מלא 16 ממ בטחוני
חלון לוטוס סורג נפחותחלון לוטוס סורג נפחות
חלון תאנה ליזר מזוגג -בידודיחלון תאנה ליזר מזוגג -בידודי
חלון שיר כפול סורג חיצוניחלון שיר כפול סורג חיצוני
חלון שירלי מאורך סורג חיצוניחלון שירלי מאורך סורג חיצוני
ליבת אלומניום דגם חמניה ליבת אלומניום דגם חמניה
ליבת אלומנים דגם סקויה -כלניתליבת אלומנים דגם סקויה -כלנית
חלון ויטראז פרחחלון ויטראז פרח
חלון סתין-יפניחלון סתין-יפני
חלון בלגיחלון בלגי
חלון לילךחלון לילך
חלון מגן דוד בית כנסתחלון מגן דוד בית כנסת
חלון תבור- מרוקאיחלון תבור- מרוקאי
חלון גפן חלון גפן
חלון תאנה -עינברחלון תאנה -עינבר
חלון במבוקחלון במבוק
חלון שבלולחלון שבלול
חלון מירוןחלון מירון
חלון שוהםחלון שוהם
חלון צפתחלון צפת